Kolektory danych a łatwiejsza praca

Kolektory danych
Kolektory danych

Rozwój informatyki ułatwił pracę wielu osobom. Dzięki niej możliwe było wprowadzenie kodów kreskowych, które zapisują dane towaru w magazynie, ale to nie wszystko. Oznaczyć można nimi także, np. książki w bibliotekach, dokumenty w biurze itp. Dzięki temu można było wprowadzić urządzenie zwane kolektorem danych lub inaczej – inwentaryzatorem. Właściwie, jest to palmtop, pracujący w systemie Windows mobile lub Windows CS (a także DOS), wyposażony w czytnik kodów kreskowych, często także niewielką drukarkę, system wi-fi, bluetooth i GPS.

To urządzenie znalazło wiele zastosowań.

W magazynach i sklepach wiedzą wszystko o towarze.

Kolektory danych ułatwiają kontrolę towaru w magazynie. Magazynierzy przyjmują towar sprawdzając za pomocą tych urządzeń kody kreskowe z opakowań, inwentaryzator sprawdzi ilość, doda cenę i nawet wskaże pracownikowi gdzie dany towar należy położyć. Do kolektora można wpisać także zapotrzebowanie na towar. Dzięki temu, magazynier wie w jakiej kolejności pobierać towar, gdyż inwentaryzator poda mu optymalną trasę po magazynie. Dzięki bezprzewodowemu połączeniu z komputerem w każdej chwili dostępna jest rzeczywista ilość towaru znajdująca się w magazynie. W dużych halach kolektory montowane  są do wózków widłowych.

Inwentaryzacja  już nie straszna

Dziś, dzięki inwentaryzatorom wyposażonym w odpowiednie oprogramowanie, znacznie prostszy jest spis z natury czy to środków trwałych, czy też np. książek. W biurach mogą także służyć do łatwiejszego zarządzania różnego rodzaju dokumentacją.

Chorzy i leki pod kontrolą

Używane tam kolektory danych wyposażone są w specjalną antybakteryjną obudowę, pomagają w szybkiej identyfikacji chorych, aktualizacji bazy dostępnych leków, pozawalają na szybki dostęp do kart pacjentów i umożliwiają lepszą kontrolę nad obiegiem dokumentów.

Produkty i podzespoły pod kontrolą.

Na halach produkcyjnych koniecznie są kolektory odporne na uderzenia, pył i zabrudzenia. Pomagają zarządzać podzespołami i gotowymi wyrobami. W serwisie poprodukcyjnym serwisant natychmiast wie, czy dana część jest w magazynie i może ją od razu zamówić.

Zamówienie prosto od stolika

Kolektory danych używane są także w restauracjach do przyjmowania zamówienia od klientów. Urządzenie zapisuje numer stolika, zamówione dania oraz ich ilość i przesyła informacje do kuchni.

Biura spedycyjne śledzą kurierów

Bez kolektorów nie obejdą się także biura spedycyjne. Wyposażone w system GPS pokażą kurierowi, jak rozplanować trasę i prześlą do biura potwierdzenie odbioru. Dzięki systemowi GPS centrala wie, gdzie dany kurier znajduje się w bieżącej chwili i może go skierować np. po odbiór towaru od klienta znajdującego się niedaleko jego trasy przejazdu.

Łapanie pseudokibica

Nawet na imprezach masowych używane są te sprytne urządzenia. Sprawdza się kody kreskowe na biletach. Pozwala to na eliminację fałszywych biletów, a na imprezach sportowych, ułatwia indetyfikację tzw. pseudokibiców.

To kilka podstawowych zastosowań tego urządzenia, temat został jedynie zasygnalizowany.